top of page

RAJADA WAAR

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

House of Hope waxay awood u leedahay inay ka caawiso qoysaska inay ahaadaan kuwo deggan iyagoo siinaya ilaha sida xafaayadaha, sahayda nadaafadda, maareynta kiisaska, isku xirka iyo u gudbinta la talinta iyo ilaha daryeelka caafimaadka, taageerada xiriirka xiriirka milkiilaha, ilaha waxbarashada, iyo waxyaabo kale oo badan.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Haddii aad adeegyo ka heshay Guriga Rajada ee hore oo aad jeclaan lahayd inaad dib isugu xirto, waxaan jeclaan lahayn inaan war kaa helno! Fadlan la xiriir haddii aad hadda u baahan tahay caawimaad ama xiriir.

bottom of page