top of page

BARNAAMIJKA Xasiloonida Guriyeynta

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Guri Baarista iyo Meeleynta

 • Maareeyayaasha Kiisku waxay bixiyaan caawimaad raadinta guryo iyo la shaqeynta milkiileyaasha guryaha macaamiisha ay la soo daristo guri la'aan ama macaamiishii hore ee u baahan caawimaad.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Gargaarka Dhaqaalaha

 • House of Hope waxay kaa caawin kartaa caawimaadda markay macaamiisha ka diiwaangashan yihiin barnaamijyada. Maalgelinta ayaa ku kooban dadka ka diiwaangashan.

  • Caawinta kirada

  • Caawinta adeegga

  • Guurista caawimaad

  • Kaalmada deebaajiga amniga

Maareynta Kiiska Deganaanshaha

 • Maareeyayaasha Kiisku waxay bixiyaan kulammo kiis, caawimaad miisaaniyadeed, u dirid adeegyo, waxayna ka caawiyaan macaamiisha inay yeeshaan xiriir wanaagsan oo milkiilaha guryaha.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

bottom of page