top of page

Haddii aad u baahan tahay adeegyada hoyga degdegga ah, fadlan buuxi foomka hoose ama wac (920) 884-6740 oo riix 1.


* Fadlan halkan guji si aad u aqriso Ogeysiiska Macaamilka Macluumaadka Maareynta Macluumaadka Guri la'aanta ee Wisconsin.
Waxaan ku dhiirrigelinaynaa dhammaan xubnaha bulshada inay wax ka bartaan Sharciyada Guryeynta Wisconsin ee Cadaaladda ah.

CODSIGA DEG-DEG AH EE DEG-DEG AH

Waad ku mahadsan tahay soo gudbinta!

No Wrong Door.jpg

Are you staying outside, in a shelter, in your car, or fleeing domestic violence? Contact one of the participating agencies listed, in person or on the phone, to complete an assessment and get connected with housing and other resources in your community. 

PARTICIPATING AGENCIES
Golden House: (920) 435-0100
House of Hope Green Bay: (920) 884-6740
New Community Shelter: (920) 437-3766
Newcap CABA: (920) 373-9045
St. John's Shelter: (920) 436-9344​​

bottom of page