top of page

HY VỌNG BỀN VỮNG

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

House of Hope có thể giúp các gia đình duy trì ổn định bằng cách cung cấp các nguồn lực như tã giấy, đồ dùng vệ sinh, quản lý trường hợp, kết nối và giới thiệu đến các nguồn tư vấn và chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ xây dựng mối quan hệ chủ nhà, tài nguyên giáo dục, v.v.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Nếu trước đây bạn đã nhận được các dịch vụ từ House of Hope và muốn kết nối lại, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng liên hệ nếu bạn hiện đang cần hỗ trợ hoặc kết nối.

bottom of page