top of page


COLLABORATING PARTNERS


House of Hope thanks the all of the sponsors, nonprofit course creators, and host businesses that come together to make Golfing for Hope possible!
 


2023 GOLFING FOR HOPE SPONSORS


House of Hope sponsors help to provide essential services for the most vulnerable members of our community throughout the year.
 

Đối tác khóa học phi lợi nhuận

Green Bay có vô số tổ chức phi lợi nhuận đáng kinh ngạc, những người hợp tác để đảm bảo cộng đồng của chúng ta luôn kết nối, sáng tạo và quan tâm! Các đối tác của khóa học phi lợi nhuận của chúng tôi sẽ được cập nhật khi có nhiều tổ chức hơn tham gia Chơi gôn vì hy vọng!

Các bác sĩ cho biết thêm:

Big Brothers Big Sisters of Northeastern Wisconsin

Các bác sĩ cho biết thêm:

George's Secret Elves

Các bác sĩ cho biết thêm:

Ngôi nhà vàng

Các bác sĩ cho biết thêm:

Công viên tiểu bang Heritage Hill

Các bác sĩ cho biết thêm:

Quỹ Mandolin

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:


2023 HOST BUSINESSES


Thank you to ON BROADWAY for welcoming Golfing for Hope to Green Bay's Broadway District and inviting businesses to host course holes at their locations!
 

bottom of page