top of page

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Ban giám đốc

Ann Vande Hei - Chủ tịch

Amanda Auricchio - Phó chủ tịch

Terri Pawer, UWGB - Thư ký / Thủ quỹ

Shar Withbroe , Resource One - Chủ tịch trước đây

Olivia Boesen

Minnie Bouche, Kết nối chữa bệnh

Angela Navarro

Fayne Peck, Schreiber Foods

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Bảng điều khiển

Stephanie Blavat-Vesely , Green Bay Packers

Alex Byrne, AmeriLux

Dana Delsman , Baker Tilly

Brad Frank, CLA

Nicole Geniesse, Tập đoàn tài chính Johnson

Nicole Gerow , Bảo hiểm Y tế WPS

Nicole Jensky, HJ Martin và Son

Michele McKinnon, Công ty luật Conway, Olejniczak và Jerry

Dottie Stepien

Hope Voigt, Tweet Garot

bottom of page