top of page

PHÁP LUẬT CỦA HY VỌNG

Các bác sĩ cho biết thêm:

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dự định trao tặng và House of Hope Green Bay. Những món quà được lên kế hoạch là những đóng góp trong phạm vi dài hạn sẽ đảm bảo sự trường tồn của House of Hope Green Bay và duy trì công việc quan trọng của chúng tôi với các bậc cha mẹ trẻ vô gia cư và con cái của họ. Tham khảo ý kiến ​​của người lập kế hoạch tài chính hoặc luật sư của bạn về cách bạn có thể làm một món quà theo kế hoạch hoặc liên hệ với House of Hope để biết thêm thông tin.

PHÁP LUẬT HY VỌNG XÃ HỘI
Legacy of Hope Society là một hiệp hội của những cá nhân đã đưa House of Hope Green Bay vào kế hoạch di sản của họ thông qua di chúc, quỹ tín thác, niên kim quà tặng từ thiện hoặc chỉ định người thụ hưởng. Nếu bạn đã đưa House of Hope Green Bay vào kế hoạch bất động sản của mình, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất biết ơn về sự hỗ trợ của bạn.


PHÁP LÝ CỦA BẠN
Chúng tôi tin rằng không một đứa trẻ nào nên vô gia cư và việc hỗ trợ nhà ở có thể dạy cho các bậc cha mẹ trẻ vô gia cư biết cách làm tốt hơn cho con cái của họ. Có nhiều cách sáng tạo để bạn để lại di sản hy vọng và cơ hội cho thế hệ tương lai. Món quà của bạn sẽ thay đổi cuộc sống.

bottom of page