top of page

Thanks to you, we continue to serve our community each day. 

For more than 20 years, House of Hope has been opening doors to stability, safety, and self-sufficiency for youth and their children experiencing homelessness. Your generosity makes a significant impact.

2024 DGB STD.png
Drop-In Cards (4.25 x 5.5 in).png
Blue and Beige Big Bright and Bold Conference Church Poster.png
Light Bulb Poster_edited_edited_edited.j
2024 GB Rockers event (1).png
HOMELESSNESS KẾT THÚC VỚI CỬA MỞ

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp một nơi an toàn và hỗ trợ, nơi các bậc cha mẹ trẻ và trẻ em gặp cảnh vô gia cư sẽ trở thành những thành viên tự tin, độc lập và thành công trong cộng đồng của chúng ta.

House of Hope hình dung ra một tương lai mà mọi thanh niên đều biết cảm giác có nhà là như thế nào.

bottom of page