top of page

TRUNG TÂM HY VỌNG

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Chương trình Trung tâm Hy vọng của House of Hope Green Bay nhằm mục đích chấm dứt tình trạng vô gia cư của thanh thiếu niên trong khu vực của chúng tôi. Nhân viên Trung tâm Hy vọng cung cấp một nơi trú ẩn an toàn, tự nguyện cho trẻ vị thành niên và thanh niên đang nuôi dạy con cái của họ. Các chương trình trao quyền cho thanh thiếu niên trải qua tình trạng vô gia cư phát triển, phát triển, phát triển các kết nối hỗ trợ, xây dựng kỹ năng, ổn định và tiếp tục đi học.

Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được biết cảm giác có một ngôi nhà là như thế nào. Sử dụng phương pháp tiếp cận hai thế hệ toàn diện, Trung tâm Hy vọng sẽ phá vỡ chu kỳ đói nghèo và vô gia cư.

Phối hợp với Phòng khám cộng đồng mới, Tổ chức Sức khỏe và Toàn vẹn, Dịch vụ Gia đình MỚI, Hiệp hội Dịch vụ Người vô gia cư và Bỏ trốn của Wisconsin, và Câu lạc bộ Nam và Nữ của Thung lũng Fox, cùng với những người khác, thanh niên gặp khủng hoảng sẽ được tiếp cận với một cộng đồng gắn kết hệ thống và sự liên tục của các dịch vụ sẽ cung cấp các dịch vụ ngăn chặn tình trạng vô gia cư ở thượng nguồn nhằm phá vỡ chu kỳ của tình trạng vô gia cư.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện:

  • Thanh thiếu niên bỏ trốn và vô gia cư ở độ tuổi 0-17 xác định là nữ và con cái của họ ở mọi lứa tuổi và giới tính. Chúng tôi sẽ cần xin phép cha mẹ / người giám hộ / người giám hộ hợp pháp.

    • Tất cả thanh thiếu niên trải qua tình trạng vô gia cư có thể được giới thiệu đến Trung tâm Hy vọng để được giúp đỡ giải quyết tình trạng vô gia cư. Chúng tôi sẽ kết nối họ với Dịch vụ Thanh niên Mở cửa và các nguồn lực thích hợp.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Thông tin tuyển sinh của Trung tâm Hy vọng

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các tài nguyên dành cho thanh niên bỏ trốn và vô gia cư xác định là nam giới:

Dịch vụ Thanh niên Mở cửa

Các bác sĩ cho biết thêm:

Dịch vụ Thanh niên Rawhide

Các bác sĩ cho biết thêm:

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Adoption Services
Advocacy & Support
Alcohol & Other Drug Abuse Resources
Childcare Funding Resources
Childcare Referral & Resources
Clothing Assistance
Counseling Services
Developmental Screening Resources
Special Neds Resources
Educational Resources (for your child)
Educational Resources (for teen parents)
Emergency Shelter Resources
Emergency Shelter Resources for Minor Youth
Human Trafficking and Sexual Assault
Suicide Prevention
Employment Resources
Financial Services

FINANCIAL SERVICES

Catholic Charities    (920) 272-8234

1825 Riverside Dr., Green Bay, WI  54301

- Budgeting-Financial counseling  / Debt management

- Individual Development Accounts

Integrated Community Solutions (ICS)    (920) 498-3737

2605 S. Oneida St., Suite 106, Green Bay, WI  54304

- Rental assistance

- Energy assistance

Oneida Nation Social Services    (920) 490-3939

2640 West Point Rd., Green Bay, WI  54313

- Community support program (emergency needs)

- Energy Assistance (heating bills Oct-May)

St. Vincent de Paul Resource Center    (920) 435-4040

1529 Leo Frigo Way, Green Bay, WI  54302

- One-time rental assistance to prevent evictions

- Transportation assistance

Salvation Army    (920) 497-7053

626 Union Ct., Green Bay, WI  54303

We All Rise: African American Resource Center     (920) 785-9115

430 S Webster Ave Unit D, Green Bay, WI 54301

WI Job Center    (920) 448-6760

301 N. Adams St., Ste 130, Green Bay, WI  54301

- W-2 eligibility requirements

 

FOOD ASSISTANCE

Call Pantries to check hours

Bay Lake Consortium    (888) 794-5747

- Food Share Program

Calvary Lutheran Church    (920) 494-2431

1301 S. Ridge Rd., Green Bay, WI 54304

         

DePere Christian Outreach    (920) 338-9718

1827 Chicago St., De Pere, WI 54115

First United Methodist    (920) 437-9252

501 Howe St., Green Bay, WI 54301

Grace Lutheran Church    (920) 432-0308

321 S. Madison St., Green Bay, WI 54301

Green Bay Seventh-day Adventist Church    (920) 494-5245

1414 Shawano Ave., Green Bay, WI 54303

Manna for Life    (920) 437-3629

1545 University Ave., Green Bay, WI  54302

Oneida Food Distribution Program    (920) 869-1041

N7210 Seminary Rd., Oneida, WI 54155

 

Paul’s Pantry    (920) 433-4040

1520 Leo Frigo Way, Green Bay, WI  54302

Pulaski Community Pantry    (920) 822-6050

234 West Town Rd., Pulaski, WI 54162

Resurrection Lutheran Church    (920) 497-7052

1024 Shawano Ave., Green Bay, WI 54303

The Salvation Army    (920) 593-2376

626 Union Ct., Green Bay, WI  54303

St Bernard Parish    (920) 468-4811

2040 Hillside Ln., Green Bay, WI 54302

St. Patrick’s Pantry    (920) 437-3356

505 Clinton St., Green Bay 54303

St. Willebrord Church    (920) 435-2016

209 S Adams St., Green Bay, WI 54301

Trinity Lutheran Church    (920) 437-8124

330 S. Broadway St., Green Bay, WI 54303

We All Rise: African American Resource Center     (920) 785-9115

430 S Webster Ave Unit D, Green Bay, WI 54301

WIC (Women, Infants & Children)

East Side - 622 Bodart Way, Green Bay, WI    (920) 437-8368

West Side - 610 S. Broadway, Green Bay, WI    (920) 431-0243

FOOD—COMMUNITY MEAL PROGRAMS

Breakfast (Free - Congregate Style)

First United Church of Christ    (920) 437-4164

509 S. Webster Ave., Green Bay, WI 54301

- 1st & 3rd Saturday 7:45am - 9:45am

West Side Moravian Church    (920) 499-4433

1707 S. Oneida St., Green Bay, WI 54304

- 4th Saturday 8:00am - 10:00am

Lunch (Free - Congregate Style)

Green Bay Area Public Schools Summer Lunch Sites    (920) 391-2565

- text “food” (or ‘comida’) to 877-877

 

The Salvation Army    (920) 437-3629

626 Union Ct., Green Bay, WI 54303

- Weekdays 11:30am - 12:30pm

Manna for Life    (920) 437-3629

1545 University Ave., Green Bay, WI 54302

- Sandwiches M, T, TH, F (First come, first serve)

Dinner (Free - Congregate Style)

NEW Community Shelter    (920) 437-3766

301 Mather St., Green Bay, WI 54303

- Dinner nightly at 5pm & lunch on Saturday & Sunday at 12pm

HEALTH & MEDICAL CARE

A & A Alexandria Center Ltd.    (920) 435-4191

1600 Shawano Ave., Green Bay, WI  54303

- Free pregnancy testing

- Ultrasounds available

- Baby supplies

Vivent Health    (920) 437-7400

445 S. Adams St., Green Bay, WI  54301

- AIDS Resource Center

Aurora Health Centers    (920) 288-8000

Bellin Health    (920) 433-3500

Brown County Health Dept.    (920) 448-6400

610 S. Broadway Ave., Green Bay, WI  54303

- Home visits for prenatal, postpartum, parenting information

- Growth & developmental assessments

- Nutrition information

- Immunization clinics

- Child car seats​

De Pere Health Department    (920) 339-4054

335 S. Broadway St., DePere, WI  54115

- Home visits for prenatal, postpartum, parenting information

- Growth & development assessments

- Nutrition information

- Immunization clinics

- Child car seats

NEWCAP    (920) 430-1350

1381 W. Mason St., Green Bay, WI  54303

- Family planning & reproductive health services

- Family planning Waiver Program

- Annual exams, pop smears, STD testing & treatment, birth control

- Free pregnancy testing

NEW Community Clinic    (920) 437-9773

622 Bodart Way, Green Bay, WI  54301

- Pregnancy testing

- Presumptive eligibility—temp. MA card available

- Uninsured only—regular services & prenatal care coordination

- STD testing

- Lead testing

NEW Community Clinic at NWTC    (920) 498-5436

2740 W. Mason St., Green Bay, WI  54303

- Non-emergency acute care

- Chronic illness

- Prevention and wellness services

NWTC Dental Clinic    (920) 498-5450

2740 W. Mason St., Green Bay, WI  54303

- Comprehensive dental hygiene services at an affordable cost

Oneida Community Health Center    (920) 869-2711

525 Airport Dr., Oneida, WI  54155

Website:

- Prenatal & postpartum care coordination

- WIC & Healthy Start

- Presumptive eligibility—temp. MA card available

Oral Health Partnership     (920) 965-0831

- Dental care for children on BadgerCare, Medicaid, or Uninsured​

Outreach Healthcare    (920) 437-7206

879 Mather St., Green Bay, WI  54303

- Healthcare for the homeless

 

Planned Parenthood of WI    (920) 432-0031

2605 S. Oneida St., Green Bay, WI  54303

- Pregnancy testing

- Comprehensive women’s health services

Prevea Clinic    (920) 496-4700

We All Rise: African American Resource Center     (920) 785-9115

430 S Webster Ave Unit D, Green Bay, WI 54301

 

HOSPITALS & WALK-IN CLINICS

Aurora BayCare Medical Center                      General #     (920) 288-8000

2845 Greenbriar Rd., Green Bay, WI  54311    Emergency #    (920) 288-4040

Walk-in Clinics:

- 1881 Chicago Ave., DePere, WI    (920) 403-8291

- 2253 W. Mason St., Green Bay, WI    (920) 327-7240

 

Bellin Hospital                                                     General #     (920) 403-8291

744 S. Webster Ave., Green Bay                        Emergency #     (920) 433-3633

 

NEW Community Clinic    (920) 437-9773

622 Bodart Way, Green Bay, WI  54301

- Walk-in clinic for uninsured; Call for general clinic times

- STD Testing 

NEW Community Clinic at NWTC    (920) 498-5436

2740 W. Mason St., Green Bay, WI  54303

 

Oneida Community Health Center    (920) 869-2711

525 Airport Rd., Oneida, WI  54155

Planned Parenthood of WI Clinic    (920) 432-0031

2605 S. Oneida St., Green Bay, WI  54304

 

Prevea Urgent Care    (920) 496-4700

Ashwaubenon Site - 2502 S. Ashland Ave.

Howard Site - 2793 Lineville Rd.

De Pere Site - 3860 Monroe Rd., DePere

East Green Bay Site - 3021 Voyager Dr.

HSHS St. Mary’s Hospital    (920) 498-4200

1726 Shawano Ave., Green Bay, WI  54303

- Emergency Center / First Care 1-920-498-4560

HSHS St. Vincent Hospital    (920) 433-0111

835 S. Van Buren Ave., Green Bay, WI  54301

- Emergency Center / First Care    (920) 433-0111

 

For information on medical assistance / Badgercare contact:

Brown County Economic Support Department    (920) 448-6460

111 N. Jefferson St., Green Bay, WI  54301

 

HOUSING RESOURCES

Brown County Housing Authority    (920) 448-3400

100 N. Jefferson St., Rm 608 Green Bay, WI  54301

- Provides a listing of housing for low-income families

- Rental assistance         1-920-448-4540

De Pere Housing Authority    (920) 336-0755

850 Morning Glory Ln., DePere, WI  54115

- Rental units for low-income & disabled families

Ecumenical Partnership for Housing    (920) 676-3779

- Transitional Housing
- Long-term Supportive Housing
- Prevention

Golden House     (920) 435-0100

- Rental and utility assistance for survivors of domestic violence

- Relocation assistance for survivors of domestic violence

House of Hope    (920) 884-6740

1660 Christiana St., Green Bay, WI  54303

- Rental and Utility assistance programs for youth and families with children

The Hope Center at House of Hope     (920) 884-6740

1660 Christiana St., Green Bay, WI 54303

- Shelter care facility and supportive services for at-risk, pregnant, or parenting female youth under the age of 18

Integrated Community Solutions (ICS)

Housing Allowance Office    (920) 498-3737

2605 S. Oneida St., Green Bay, WI  54304

- Rental assistance

- Energy assistance

McKinney Vento Homeless Program

- Services and support for families with school age children experiencing homelessness

Green Bay Schools     (920) 448-7326

NEWCAP    (920) 430-1350

- Rental and utility assistance

- Prevention

Oneida Housing Authority Site    (920) 869-2227

2913 Commissioner St., Oneida, WI  54155

- Low-income housing

R.E. Management    (920) 432-7577

2809 University Ave., Green Bay, WI  54302

- Low-income housing

We All Rise: African American Resource Center     (920) 785-9115

430 S Webster Ave Unit D, Green Bay, WI 54301

 

IMMIGRANT & REFUGEE SERVICES

Casa Alba Melanie    (920) 445-0104

314 S. Madison St., Green Bay, WI  54301

- Hispanic Resource Center

Catholic Charities    (920) 272-8234

1825 Riverside Dr., Green Bay, WI  54301

- Resettlement & orientation to new refugees

- Agency referral

- Immigration services

- Hispanic Outreach

US Dept. of Homeland Security

Citizen and Immigration Services    (800) 375-5283

310 E. Knapp St., Milwaukee, WI  53202

United Hmong Community Center    (920) 815-3003

401 9th St., Green Bay, WI  54304

- Support services for Southeast Asian families

We All Rise: African American Resource Center     (920) 785-9115

430 S Webster Ave Unit D, Green Bay, WI 54301

IMMUNIZATIONS

Brown County Health Department    (920) 448-6400

610 S. Broadway Ave., Green Bay, WI  54303

- Please call for the immunization clinic schedule

DePere Health Department    (920) 339-4054

335 S. Broadway, DePere, WI  54115

- Provides immunizations to the city of DePere residents

Oneida Community Health    (920) 869-2711

525 Airport Rd., Oneida, WI  54155

- Serves all Native Americans

 

LEGAL RESOURCES

American Civil Liberties Union of WI Foundation    (414) 272-4032

207 E. Buffalo St., Milwaukee, WI  53202

Brown County Child Support Agency    (920) 448-4090

305 E. Walnut St., 4th floor, Green Bay, WI  54301

- Paternity, Placement; Visitation; Child Support

- Locate absent parent

- Rights and responsibilities

Brown County Corporation Counsel    (920) 448-4006

305 E. Walnut St., Suite 680, Green Bay, WI  54301

- Investigates complaints re: housing discrimination

- Legal issues re: mental health commitments

Brown County Health and Human Services    (920) 448-6000

111 N. Jefferson St., Green Bay, WI  54301

- Mediation for custody and placement issues

Catholic Charities    (920) 272-8234

1825 Riverside Dr., Green Bay, WI  54301

Crime Stoppers    (920) 432-7867

* Call in information about a crime

Golden House    (920) 432-4244

1120 University Ave., Green Bay, WI  54302

- Offers help with restraining orders

Legal Action of Wisconsin    (920) 432-4645

201 W. Walnut St., Suite 203, Green Bay, WI  54303

- Services for low income (law & rights of consumers)

- Housing - Public Benefits - Consumer & Utility

- Rights of the disabled and dependent

Lawyer Referral & Info Source    (800) 362-9082

P.O. Box 7158, Madison, WI  53707-7158

- Free basic legal information by phone

Mediation Center of Greater Green Bay    (920) 438-7067

130 E. Walnut St., #510, Green Bay, WI  54301

- Assistance with landlord disputes

Public Defender - State of WI    (920) 448-5433

139 S. Washington St., Green Bay,  WI  54301

WI Consumer Protection Bureau    (800) 422-7128

200 N. Jefferson St, Ste 146A, Green Bay, WI  54301

- General consumer information such as landlord/tenant, advertising, product safety and telecommunications problems

We All Rise: African American Resource Center     (920) 785-9115

430 S Webster Ave Unit D, Green Bay, WI 54301

SMOKING CESSATION

Tobacco and vaping

Become An Ex

- Free digital quit smoking plan

 

The Truth Initiative

- Free mobile program to help young people quit vaping

- Text Ditchjuul to 88709

 

TRANSPORTATION

Center for Childhood Safety    (920) 272-0110

2827 Ramada Way, Green Bay, WI  54304

- Free car seat inspection

Curative Connections

- Transportation for individuals with disabilities

Division of Motor Vehicles    (608) 264-7447

942 Van Der Perron Way, WI  54304

- Driver’s license and car registration

Green Bay Transit    (920) 448-3450

901 University Ave., Green Bay, WI  54302

- City bus schedule and fare

Logisticare    (866) 907-1493

- Provides those receiving Badgercare transportation to doctor appointments

The Salvation Army    (920) 437-3629

626 Union Ct., Green Bay, WI 54303

- Transportation assistance

We All Rise: African American Resource Center     (920) 785-9115

430 S Webster Ave Unit D, Green Bay, WI 54301

 

PARENTING RESOURCES

ASPIRO    (920) 498-2599

1673 Dousman St., Green Bay, WI  54303

- Positive Parenting (for parents with cognitive limitations)              

 

Catholic Charities     (920) 272-8234

1825 Riverside Dr., Green Bay,  WI  54301

- Family Strengthening—Hispanic/Hmong Outreach

 

Family Childcare Resources of N.E.W.    (920) 432-8899

201 W. Walnut St., Suite 100, Green Bay, WI  54301

- Parenting classes

- Home visitation

- Play groups

 

Family Services    (920) 436-6800

300 S. Crooks St., Green Bay, WI  54301

- Healthy Families

- Early Head Start

- Families First

- SELF Program

 

Howe Family Resource Center    (920) 448-7340

526 S. Monroe St., Green Bay, WI  54301

- Parenting classes and play groups

- Hispanic Parenting Outreach

 

Oneida Nation Social Services    (920) 490-3700

2640 West Point Rd., Green Bay, WI  54304

- Teen Parent Group (13—19 year olds)

- Oneida Youth—pregnant or parenting or children who are or will be Oneida eligible

We All Rise: African American Resource Center     (920) 785-9115

430 S Webster Ave Unit D, Green Bay, WI 54301

 

Food Assistance
Health & Medical Care
Hospitals & Walk-in Clinics
Housing Resources
Immigrant & Refugee Services
Legal Resources
Immunizations
Smoking Cessation
Transportation
Parenting Classes & Support Groups
Community Meal Programs
bottom of page