top of page

ความหวังที่ยั่งยืน

House of Hope สามารถช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงโดยการจัดหาทรัพยากรเช่นผ้าอ้อมเด็กอุปกรณ์สุขอนามัยการจัดการกรณีการเชื่อมต่อและการส่งต่อไปยังแหล่งคำปรึกษาและการดูแลสุขภาพการสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของบ้านแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาและอื่น ๆ

หากคุณเคยรับบริการจาก House of Hope ในอดีตและต้องการเชื่อมต่ออีกครั้งเรายินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณ! โปรดติดต่อหากคุณกำลังต้องการความช่วยเหลือหรือการเชื่อมต่อ

bottom of page