top of page

การเขียนโปรแกรมความเสถียรของที่อยู่อาศัย

การค้นหาที่อยู่อาศัยและตำแหน่ง

 • ผู้จัดการกรณีให้ความช่วยเหลือในการค้นหาที่อยู่อาศัยและทำงานร่วมกับเจ้าของบ้านสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาคนเร่ร่อนหรือลูกค้าในอดีตที่ต้องการความช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือทางการเงิน

 • House of Hope สามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกค้าลงทะเบียนในการเขียนโปรแกรม เงินทุน จำกัด เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียน

  • ความช่วยเหลือในการเช่า

  • ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค

  • ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย

  • ความช่วยเหลือด้านเงินประกัน

การจัดการกรณีเสถียรภาพที่อยู่อาศัย

 • ผู้จัดการกรณีจัดให้มีการประชุมกรณีความช่วยเหลือด้านงบประมาณการอ้างอิงถึงบริการและช่วยลูกค้าพัฒนาความสัมพันธ์กับเจ้าของบ้านในเชิงบวก

bottom of page